مشارکت فعال اکتوورکو در ششمین نمایشگاه کار ایران

حضور اکتوورکو در نمایشگاه کار 1402

ششمین نمایشگاه کار ایران در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه 1402 در سالن‌های نمایشگاهی برج میلاد تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه دارویی اکتوورکو، نمایشگاه کار ایران در ششمین دوره میزبان ۷۵ شرکت بود که هزار و ۵۰۰ موقعیت شغلی متنوع را به کارجویان ارائه کردند.

دپارتمان منابع انسانی شرکت با سه بازی، میزبان کارجویان و همکاران بود. بازی‌هایی که ضمن معرفی ارزش های سازمانی شرکت فرصت معرفی مهارت ها و توانایی‌های شرکت کنندگان را فراهم کرده بود.

نهاله نراقی با تقدیر از مشارکت موثر و حضور پربار همکاران منابع انسانی اکتوورکو در نمایشگاه کار ایران از این رویداد به عنوان فرصتی مناسب در راستای اشتغال زایی، ارائه فرهنگ سازمانی شرکت و آشنایی با کارجویان جوان، کوشا و با انگیزه یاد کرد که امکان انتقال و مبادله تجارب اکتوورکو در حوزه اشتغال و کارآفرینی با سایر شرکتها را نیز فراهم کرده است.

نراقی تاکید کرد که گروه دارویی اکتوورکو در راستای مسوولیت اجتماعی خود حمایت از مهارت افزایی و ارتقای قابلیتهای شغلی و کارآفرینی کارجویان خصوصا جوانان صاحب ایده را در دستور کار دارد.