کاشت نهال در پاسداشت درخت و طبیعت

nahaleh naraqi on arbor day

گروه دارویی اکتوورکو به سنت هر ساله با کاشت نهال، هفته درختکاری و منابع طبیعی را گرامی داشت.

به گزارش روابط عمومی گروه اکتوور، نهاله نراقی و جمعی از مدیران و همکاران به مناسبت گرامیداشت هفته درختکاری با آرزوی صلح، سلامتی و آرامش برای مردم ایران نهال امید را بر قلب زمین کاشتند.

توجه به طبیعت یکی از سنت های دیرین ایران زمین است. در ایران از دیر باز کاشتن درخت و گیاه اهمیت خاص داشته و مورد توجه بوده، چنانچه در نگاره ها و آثار باستانی درخت نماد زندگی دیده می شود. سرو به دلیل اینکه درختی همیشه سبز است همواره در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

در شرایطی که زمین با گسترش فزاینده آلاینده های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی، روز به روز شرایط بحرانی تری را تجربه می کند، کاشت درختان به عنوان منبع تولید اکسیژن و جذب گازهای آلاینده و عاملی برای تعدیل دما، حفظ آب و خاک، تامین زیستگاه حیوانات و پرندگان و طراوت بخشیدن به شهرها، نقش مهمی در سلامت و سرزندگی انسان و سایر جانداران دارد. امری که امید می رود با مسوولیت شناسی و توجه فرد فرد مردم بیش از پیش در کشور گسترش یابد.

باشد که همچو سرو سربلند باشید.

نهاله نراقی